Opublikowano: 2024-06-11
Numer postępowania: 151/D/2024/RD

Aktualizacja w dniu 14.06.2024 - w załączniku przesyłamu pytania i odpowiedzi do postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi - docieplenie stropodachu zgodnie z SWZ oraz Formularzem oferty (Załącznik nr 5 do SWZ)

Usługa polegać będzie na wdmuchiwaniu  granulatu z wełny mineralnej. Minimalna grubość ocieplenia: 26,0 cm. Szacowana powierzchnia stropodachu podlegającego ociepleniu: około 2 400 m2

Możliwość składania ofert częściowych - nie

Możliwość składania ofert wariantowych - nie

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 30.09.2024 lub możliwie najkrótszym od  otrzymania zamówienia

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: budynek U-12 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres renata.dabrowka@ramb.pl lub dostarczyć w  formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do  Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 17.06.2024r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr 151/D/2024/RD - Wykonanie usługi.

Nazwa Rozmiar
SWZ + Załączniki.pdf 1.28 MB
Pytania i odpowiedzi.pdf 471.28 KB
Pytania i odpowiedzi.pdf 471.28 KB
rzut dachu+przekrój koryta.pdf 562.44 KB
;