Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałów posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

RADA NADZORCZA

Grzegorz Kodym             – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Kupczak                   – Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Kasztelowicz       – Członek Rady Nadzorczej

Robert Szydlik                – Członek Rady Nadzorczej

Dorota Penger                – Członek Rady Nadzorczej

 

 

ZARZĄD

Marcin Ławniczek         – Prezes Zarządu