Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałów posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

ZARZĄD

Piotr Małecki                    Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu RAMB sp. z o.o.

 

RADA NADZORCZA

Grzegorz Kodym               – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Małecki                     – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu RAMB sp. z o.o.

Czesław Wojciechowski    - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Folcik                       - Członek Rady Nadzorczej