Opublikowano: 2024-06-10
Numer postępowania: 152/D/2024/RB

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa drutów rdzeniowych wg DIN 8555 Corodur.

Lp

Nazwa materiału

Ilość

JM

1

DRUT SPAWALNICZY CORODUR 250K OA Ø  2,0 mm (BECZKA 250 kg)

1500

kg

2

DRUT SPAWALNICZY CORODUR C 61 OA Ø  2,0 mm (BECZKA 300 kg)

2250

kg

Firma składająca ofertę na drut równoważny zobowiązana jest do wypełnienia tabel składu chemicznego oraz twardości.

Warunki dostawy określone przez Zamawiającego:

1.    Do każdej dostawy wymagany atest 2.2 wg EN 10204:2006

2.    Dla każdej szpuli/beczki z drutem wymagany jest opis zawierający minimum następujące informacje: nazwę wytwórcy, symbol i średnicę drutu, nr partii wyrobu oraz rzeczywistą wagę netto.

3.    Transport drutu od dostawcy do magazynu Zamawiającego na koszt Dostawcy.

  1. OFERTY CZĘŚCIOWE

    1. Możliwość składania ofert częściowych – tak

  2. OFERTY WARIANTOWE

    1. Możliwość składania ofert wariantowych – tak (firma składająca ofertę na drut równoważny zobowiązana jest do wypełnienia tabel składu chemicznego oraz twardości)

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres rafal.bednarek@ramb.pl  do dnia 17.06.2024r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać 152/D/2024/RB - Dostawa drutów rdzeniowych wg DIN 8555 Corodur.

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 1.pdf 56.26 KB
Załącznik nr 2.pdf 44.19 KB
Załącznik nr 3.pdf 67.77 KB
Załącznik nr 4 - Formularz.pdf 117.64 KB
SWZ 152_D_2024_RB.pdf 738.08 KB
Załączniki nr 4 Formularz i tabela składu chemicznego , twardości.xlsx 19.12 KB
;